Mount&Blade Wiki
Mount&Blade Wiki

Pretendenci[]

W Calradii mamy sześć frakcji. Każda z nich ma pretendenta, który pragnie zdobyć koronę i zdobyć władzę w danym państwie. Są to:

Każdy pretendent ma swoją historię, która ma przekonać nas o słuszności jego starań o tron. Zazwyczaj nawiązują one do tego, że któryś wasal okazał się nielojalny lub nie uznał praw pretendenta do korony.

Poparcie[]

Pretendenci podróżują od dworu do dworu w poszukiwaniu poparcia w starań o tron. Jeżeli zdecydujemy się wesprzeć jednego z nich, może on przyjąć naszą pomoc lub nam odmówić. Powodem może być jeden z dwóch czynników:

- Pretendent obawia się, że jeśli osiągniemy cel, to stanie się on tylko marionetką w naszym rękach.

- Uważa, iż nie jesteśmy gotowi na takie przedsięwzięcie.

Po tron i koronę![]

Jeżeli zdecydujemy się poprzeć któregoś pretendenta, a on przyjmie naszą pomoc, automatycznie zostaniemy wasalami państwa na którego czele stoi wyżej wymieniony. Na początku naszej drogi po koronę będziemy musieli zdobyć miasto lub zamek (chyba, że już takowy posiadamy, wtedy krok ten zostaje pominięty). Następnie naszym zadaniem jest przeciąganie lordów podległych frakcji, z której pochodzi pretendent, na jego stronę oraz przejmowanie kolejnych wrogich miast i twierdz. Państwo, należące do pretendenta, nazywa się przykładowo: Królestwo Swadii (Buntownicy).

By jakikolwiek lord, czy inny niebiesko-krwisty dołączył do naszej wspaniałej, zapewne, rebelii musi mieć pewność, że ta cała kontestacja ma jakieś szanse. Wszystko to zależy od czynników takich jak nasza renoma, czy jesteśmy warci poświęcenia jego czasu. Także bardzo niebagatelnym czynnikiem jest armia, im większa tym lepiej, wtedy nasz jegomość będzie czuł się bezpiecznie i pewnie (no bo któż dołączyłby do buntu który dysponuje tylko niezadowoloną bandą tłuszczy). Bardzo istotną rzeczą jest, jakie mamy stosunki z danym lordem, również jaki powód mu podamy zdrady, uwzględniając jego charakter i system wartości tworzący porządek wszechrzeczy.

Jeżeli uda nam się posadzić samozwańca na tronie możemy liczyć na jego przychylność i przyjaźń. Będziemy mieli tez przewagę nad innymi, zaprzysiężonymi wasalami frakcji.