Mount & Blade Wiki
Advertisement

Lord Kastor z Veluki - pretendent do tronu Królestwa Rhodoków. Uważa on że jest prawowitym królem ponieważ w Królestwie Rhodoków nie panuję zasada dziedziczenia tronu, a władcę wybiera się poprzez głosowanie rady. Kandydaci Lord Kastor i Graveth spotykali się w ziemi niczyjej gdzie broń była surowo zabroniona. Choć rada podjęła decyzje, o tym że Graveth przez złamanie zakazu broni zostanie ukarany wykluczeniem z głosowania. Ten jednak powiedział o najeździe Swadian na ziemie Rhodoków i zaszantażował radę, że jeśli go nie wybiorą pomoże armii Swadiańskiej spustoszyć ziemie Rhodockie. Ci nie mając wyjścia wybrali Gravetha na króla a ten ich uratował. Lord Kastor jednak wierzy że to on powinien być królem ponieważ Graveth złamał świętą tradycję przychodząc na ziemię niczyją z bronią.

Król Graveth sądzi jednak, że wybory to farsa, a patrycjusze głosowali na Lorda Kastora z powodu dużej łapówki, bez myśli o dobru królestwa. A on spędził lata w wojsku jedząc ryby solone, śpiąc na stepie i rozlewie krwi dla królestwa.

Advertisement