Mount & Blade Wiki
Advertisement
Oknohandlu.jpg

Handel jest machiną napędową Carladii. To dzięki niemu wzrasta dobrobyt miast i wsi. To on zapewnia środki do prowadzenia wojen i szkolenia żołnierzy. 

Najczęstszą oznaką handlu są karawany spotykane w całej Carladii. Handel jest też bezpośrednio związany z faktoriami, ponieważ dzięki niemu produkowane towary są rozprowadzane. Niestety tak jak mawiają mistrzowie gildii handel nie może iść w parze z wojną. Najbardziej widocznym dowodem są ataki wojsk na karawany kupieckie. 

Karawany[]

Karawany transportują, na dużą skalę, dobra produkowane w miastach i wsiach wysyłane są do innych miast przynosząc zyski obu miastom oraz ich właścicielom. Pierwszemu - bo daje mu pieniądze ze sprzedaży, a drugiemu bo otrzymuje przydatne towary, które przyczyniają się do rozwoju miast. Niestety karawany atakowane są przez bandytów, dezerterów oraz wrogie wojska. O ile z tymi pierwszymi i drugimi ochrona karawan może sobie poradzić to z reguły z wojskami regularnymi nie ma szans.

Zapotrzebowanie na towary[]

Miasta zawsze mają zapotrzebowanie na jakieś towary, gdyż wsie produkują tylko podstawowe z nich. Południowe potrzebują zazwyczaj skór, futer oraz narzędzi, a północne oliwek, barwników i wyrobów ceramicznych. Wymiana handlowa pozwala to zapotrzebowanie w dużej mierze zaspokoić. Dlatego też handel jest nieodłącznym elementem wzrostu koniunktrury.

Advertisement